Web Sitemize Hoşgeldiniz.

Standart Üyelik Sistemi

Standart üyelik sistemi ile sitemize üye olabilir özel günlerde hzırlanan indirim fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

Bayi Üyelik sistemi

Sitemizde bayilik sistemize kayıt olarak size özel hazırlanan fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

Kullanıcı Giriş

Üye değil misin ? Üye ol !
Anadolu'da Markalaşma Anlayışı


Anadolu’da işletmelerin markalaşma ve halkla ilişkilere bakış açısı şu an istediğimiz yerde olmasa bile iyi diyebileceğimiz bir noktada. Gerek mali sorunlar gerekse markalaşmanın önemsiz görülüşü gibi birtakım sebeplerden dolayı işletmeler markalaşma ve kurumsallaşmaya gereken önemi göstermemekte. Markalara ve onların bağlı olduğu ülkelere bakıyorum dünyaya maddi kültürlerini yaymayı başarmış modern ve güçlü ülkelerdir. Markalar zikredilince aklımıza marka sahibi ülkeler gelmektedir. Aslında marka aynı zamanda milli kültürün gücüdür. Türkiye’de markalaşmaya daha çok kıt ve kısa vadeli hedeflerle başlanıldığı için markalaşma serüveni daha kısa sürmektedir. Uzun soluklu markalaşma serüveni daha yeni yeni başlamıştır. Firmaların daha çok fason üretimi tercih ettiklerini görmekteyim. Üzülerek belirtmeliyim ki Anadolu’da gördüğüm en büyük yanlış budur. Dünyaya sattığımız kalitelerin bir "marka" sı bile yok. Büyük şehirlerdeki marka rekabeti, Anadolu'da da markalaşmayı tetikliyor. Ancak zihinlerde yer edinmiş yanlış düşüncelerin bir adım ötesine geçmek bile çok zor. Ben, marka uzmanı olarak Anadolu'da "markalaşamamayı" değerlendirmek durumunda kalıyorum. Türkiye’de ki bir çok firma yurt dışındaki büyük markalara (Puma, Nike, Adidas vb..) üretim yapıyor. Kısa vadeli hedeflerle fason üretimi seçiyorlar. Amaç kısa zamanda para kazanmak ve günü kurtarmak… Bizim iş gücümüze, kalite anlayışımıza, dünya markalarının etiketi vurulduğu için emeğimizi, zamanımızı, milli gücümüzü bir nevi para karşılığında satmış olmaktayız. Oysaki kısa vadeli hedefler yerine uzun soluklu büyük hedeflerle kendi markamızı konumlandırsak ve iş gücümüze, kalitemize kendi değerlerimizi anlatan markamızı markalaştırmış olsak, geleceğe yatırım yapmış olmakta beraber emek ve güç kaybı da yaşamamış olacağız… O zaman milli gücümüzle milli ekonomiye katkıda bulunur, maddi kültürümüzü dünya çapında yaşanır hale getiririz. Böylece Türkiye’miz kalkınır, ekonomimiz daha da güçlenir… Hem biz hem de ülkemiz kazanmış olur… Hepimizin bu konuyu çok ciddiye alması gerekmektedir. Son zamanlarda firmaların markalaşmaya karşı bir takım almış olduğu kararlar ve atılımlar mevcut. Ancak sürekli ve istikrarlı olursa firmalar ancak başarı getirecektir. Kurumsallaşma ve tabi ki beraberinde kurumsallaşmanın getirisi de olacak olan markalaşma firmaların istikrarı doğrultusunda gerçekleşecektir. Tabi Anadolu’da ki firmaların nakit sıkıntısı da bu durumu zorlaştırmaktadır. Ama reklâma ayrılan bütçe her ne kadar da işletmeler için mali yönden külfet gibi görünse de özellikle halkla ilişkiler yönetiminin uygulanması uzun vadede işletmeye getiri sağlayacağı hiç şüphesizdir. Yeter ki Anadolu da kendi emeği ile bir yerlere gelmeye çalışan firmalar kurumsallaşabilsinler. Bu durum beraberinde de markalaşmayı getirecektir. Firmalar hedef kitleleri için tercih sebebini oluşturabilsinler. Hedef kitle için rakiplerinden ayrılıp algılamayı etkileyecek bu algılama da farklılığı sağlayıp ön plana çıkabilecek olmak tabiî ki marka aşkını da başlatacaktır. Tabi bu kriterlere firmalar uyduğu takdirde her şey bitti artık kurumsal bir firmayım, üretmiş olduğum ürün artık marka demek yanlış olacaktır. Çünkü istikrar aslında tüm saymış olduğum düsturlardan da önce gelmektedir. Buna ek olarak üstünde durmak istediğim bir diğer konu ise profesyonellik. Bizim mesleğe genel bakış açısı entelektüel oluşudur. Yalnız unutulmaması gereken şudur ki profesyonellik müşterinin isteklerini, problemlerini anlamaktan ve buna uygun çözümler üretmekten geçer. Bir şey söylerken ne söylediğiniz kadar nasıl söylediğiniz de önemlidir. Marka yaratma, marka oluşturma, marka tutundurma alanında 2000 yılından bu yana hizmet veren Menderes Yazılım olarak Markalaşmanın, kurumların literatürüne henüz tam olarak yer edinmediğini söyleyebilirim. Kurumlar, markaya yapılan yatırımları boşa harcanan para olarak değerlendirmektedirler. "Anadolu Markası" denilebilecek marka sayısı ise tabiî ki çok az. "Marka" geleceğe yapılan yatırımdır. Biz kurumların hizmet/ürünleri için doğru marka ve doğru stratejilerle marka ismi oluşturma, marka konumlandırma, marka tutundurma, marka koruma faaliyetlerimizle söz konusu kurumları yerelden ulusala, ulusaldan da uluslar arası markalar platformuna taşımayı hedefleyerek çalışıyoruz… Bu açıdan bakıldığı zaman Anadolu’da dünya pazarlarında yer alabilecek nitelikte birçok marka adayı mevcut. TPE (Türk Patent Enstitüsü)' ye kayıtlı 170.000 ürün markası bulunan Anadolu'nun (Konya, Nevşehir, Eskişehir, Ankara vs.) uluslar arası değeri olan markaların sayısı çok azdır. KOBİ başkenti Konya, tekstilde ve ayakkabıda çok ileri olmasına rağmen kendi markasını oluşturamamış, Puma gibi bir ayakkabı sektöründe dünya markasına fason üretim yaparak "markasız kalite" rolüne devam ederek, ülkemizin ekonomisini ve gelecekteki maddi kültürümüzü olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla kısa vadeli çözüm yolları ile uzun vadeli yatırım yapılması imkânsız. Konya başta olmak üzere Anadolu'nun birçok kentinde markalaşma ve kurumsallaşma faaliyetlerine müteşebbislerin gerekli desteği ve yatırımları yapması gerekmektedir. Markalaşma adaylarının kurumsallaşma faaliyetlerini doğru stratejilerle yürütmeleri gerekmektedir. Bunun için uzman bir markalaşma danışmanının bilgisine başvurmak gerek. Şuna inanıyoruz ki medeniyetler beşiği Anadolu, yakın bir gelecekte uluslar arası değeri olan dünyaca ünlü birçok markayı da bağrından çıkaracaktır. Uzun vadeli yatırım yapan firmalar, doğru stratejilerle marka değerlerini arttırarak zorlu rekabet şartlarında güçlü bir şekilde varlıklarını sürdüreceklerdir. Bu anlamda Anadolu'da marka değeri yüksek ürün/hizmetlerin oluşturulması için firmaların ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerine ciddi yatırımlar yapmaları gerekmektedir.


Geli?melerden haberdar ol.

Güncel Çaly?malar ve Hizmetlerden Haberdar Olmak Yçin Kayyt Olun

Wega Group Isparta Isparta Web Tasarym - Armut.com Wega Group Isparta Isparta Web Tabanly Yazylym ve Tasarym - Armut.com Wega Group Isparta Isparta Site Yaptyrma - Armut.com